CO JE TO ALPHA-CAT?

Regular Test Kit 40 THC Potency Tests

Alpha-cat je nástroj pro analýzu konopí, jenž v sobě snoubí jednoduchou analytickou techniku chromatografie na tenké vrstvě (TLC) se specifickými tenkými vrstvami a vývojkami. 

Díky tomuto novému protokolu mohou být hlavní aktivní složky v rostlině konopí vizualizovány. To je umožněno vysoce specifickou barevnou reakcí, která zobrazuje kanabinoidy přítomné v daném vzorku konopí nebo konopném produktu. Metoda Alpha-cat umožňuje detekci a identifikaci šesti hlavních kanabinoidů přítomných v konopí:

 • Kanabidiol (CBD)
 • Kanabinol (CBN)
 • Tetrahydrokanabinol (THC)
 • Tetrahydrokanabivarin (THCV)
 • Kanabigerol (CBG)
 • Kanabichromen (CBC)

Regular Test Kit 40 THC Potency Tests Contents

Pro efektivní analýzu kanabinoidního profilu v různých směsích, například částech rostlin, trichomových pryskyřicích, olejích, tinkturách či poživatinách (zmrzlina, cukrovinky, čaje…), je potřeba minimálně 0,1 gramu materiálu. 

Alpha-cat pomáhá určit účinky libovolné odrůdy pomocí:

 • Referenční stupnice pro indikaci obsahu CBD a THC
 • Chemotypu/kanabinoidního profilu, jenž odrůdu charakterizuje
 • Stupnice s účinky chemotypů, která zobrazuje očekávané farmakologické účinky
 • Průvodce symptomy a jejich léčbou, jenž pomáhá určit, která odrůda se nejlépe hodí při konkrétních potížích.

TESTOVACÍ SOUPRAVY ALPHA-CAT

MINI kit Alpha-cat

– 
2 testovací destičky

Počet testů*:
– analýza THC a CBD: 8
– otisk chemotypu: 2
REGULAR kit Alpha-cat

– 10 testovacích destiček


Počet testů*:
– analýza THC a CBD: 40
– Otisk chemotypu: 10
MOBILE LAB Alpha-cat

– 100 testovacích destiček


Počet testů*:
– analýza CBD, CBN, THC, THCV, CBC, CBG: 400
– Otisk chemotypu: 100

*Jedna TLC podložka obsahuje 4 pruhy. Úplná analýza jedné odrůdy zabere všechny čtyři pruhy. Pro získání otisku chemotypu odrůdy stačí jeden pruh; na jedné podložce lze tedy analyzovat 4 odrůdy

NÁSLEDUJÍCÍ BY SI MĚL OPATŘIT UŽIVATEL SÁM

 • Vzorky konopí či konopných produktů (koláčky, extrakty, hašiš atd.)
 • Pracovní prostor s dobrým větráním (doporučuje se odsavač vzduchu napojený na filtrační systém)
 • Digitální váha

TESTOVACÍ PROTOKOL ALPHA-CAT

Systém Alpha-cat řeší problémy spojené se simultánní separací kanabinoidů jednoduchým a cenově dostupným způsobem. Pro každý vzorek poskytuje chemický profil. Metoda Alpha-cat odděluje některé neutrální a kyselé kanabinoidy, které jsou zobrazeny odlišně, pomocí jasně barevných bodů.

Chemotypový profil ukazuje počet kanabinoidů a jejich relativní koncentrace. Čím vyšší koncentrace, tím větší a intenzivněji zbarvený je daný bod. Alpha-cat umožňuje určit kanabinoidy přítomné ve vzorku a ukazuje hladinu každého jednotlivého kanabinoidu co do koncentrace.

Metoda Alpha-cat umožňuje každému, i osobám bez vědeckého vzdělání, určit profil aktivních kanabinoidů v celé řadě léčebných produktů z konopí (květy, pryskyřice, koncentráty, masti a kosmetika, tinktury, pochutiny a většina dalších produktů s obsahem kanabinoidů).

Different types of samples, from cannabinoid herbal based to other cannabinoid derivates (left to right: Bedica®, Bedrocan®, tincture, flower, resin
Různé druhy vzorků od rostlinných kanabinoidů po ostatní kanabinoidní deriváty (zleva doprava: Bedica®, Bedrocan®, tinktura, květ, pryskyřice, hašiš)

JAK ANALYZOVAT VÝSLEDKY

Ihned po ponoření testovací destičky do barvícího roztoku se na ní objeví barevné skvrny. Počet různých skvrn závisí čistě na testované rostlině (na genetice) a parametrech prostředí při jejím pěstování. Čím větší skvrna, tím vyšší koncentrace. Kombinace jednotlivých skvrn se označuje jako chemotyp konkrétní rostliny (odrůdy). Vzorky získané z takové rostliny, například sušené květy, pochutiny, výtažky a hašiš, se svým složením budou od rostliny poněkud lišit a nebudou vykazovat stejný kanabinoidní profil (či otisk). Každá barevná skvrna na podložce představuje jeden kanabinoid.

Kalibrační stupnice THC a výsledky na TLC testovací destičce. Kalibrační tabulky, které jsou součástí soupravy, použijte pro přesné změření.

Kombinace veškerých kanabinoidů přítomných v konkrétní odrůdě je příčinou léčebných účinků, stejně jako často uváděných účinků vedlejších. Ty mohou sahat od silné euforie (pouze pokud je přítomen THC) až po odrůdy, které způsobují pocit těžkosti či „uzemnění“ a které navozují spánek. V takovém případě jde o odrůdy, jež mají v porovnání s hladinami CBD a CBG nízký obsah THC nebo mají obecně vysoký obsah CBD a CBG. I malé rozdíly v obsahu kanabinoidů THCV, CBG a CBC mezi jednotlivými odrůdami mají za následek propastné rozdíly v pociťovaných účincích.

Sativa strains

SATIVA STRAINS

Oproti indikám převažují účinky THC (aktivizace, nabuzení)

Indica strains

INDICA STRAINS

Převažují účinky CBG, THCV a CBD, které uživatele uvolňují, „uzemňují“ a vyvolávají ospalost

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍN

 • Testovací sady Alpha-cat® plně vyhovují směrnicím Světové zdravotnické organizace (WHO) o bezpečnosti a kvalitě léčebných látek rostlinného původu (WHO/PHARM/92.559).
 • Naše metody vyhovují směrnicím a doporučením Codexu Alimentarius Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).
 • Veškeré naše testovací sady vyhovují směrnicím systému HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů).

Testovací sady Alpha-cat obsahují lahvičky s chlorovanými uhlovodíky, které jsou označovány jako nebezpečné látky. Při manipulaci s nimi dodržujte následující pokyny:

S lahvičkami nakládejte opatrně.

Při manipulaci mějte nasazené ochranné rukavice.

Zamezte kontaminaci testovacích destiček.

Obsah lahviček nevdechujte.

Před prováděním testů si pečlivě pročtěte manuál! V případě dotazů nás kontaktujte.