Jak přesná je metoda TLC, kterou používá Alpha-cat?

Thin Layer Chromatography, česky chromatografie na tenké vrstvě, kterou Alpha-cat využívá, je spolehlivá, standardizovaná metoda s maximální odchylkou +/- 1,00 %.

Díky této přesnosti nachází naše souprava zákazníky po celém světe a zájem o ni exponenciálně roste. Těší nás, že naše testovací soupravy pomáhají takovému množství lidí v každodenním životě, ať už jde o pacienty, kteří je využívají pro osobní potřebu, nebo výrobce konopných produktů, kteří je integrují do procesu kontroly kvality při výrobě produktů s obsahem kanabinoidů.

POPIS METODY ANALÝZY A DŮKAZY PŘESNOSTI

alphaCAT VS CANNA Fundacion
Srovnávací studie kvantifikace THC, CBD a CBN s využitím TLC metody společností Alpha-cat a GC-FID

Srovnávací studie metod chromatografie na tenké vrstvě a plynové chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem (TLC vs. GC-FID)

Jde o první přímou srovnávací studii metod GC-FID a TLC s Alpha-cat protokolem.

Níže je uveden přehled slepé srovnávací studie, založené na třech vzorcích s různým kanabinoidním profilem. Studie byla provedena s využitím přístroje GC-FID ve společnosti Fundación CANNA a testovací soupravou Alpha-cat, založenou na metodě TLC. Cílem byla kvantifikace THC, CBD a CBN. Úplnou verzi studie naleznete na stránkách Fundación CANNA: Srovnávací studie kvantifikace THC, CBD a dalších významných skupin kanabinoidů.

Závěr studie zní:

Testovací metoda Alpha-cat se osvědčila jako spolehlivý kvalitativní nástroj pro detekci kanabinoidů, jenž poskytuje reprodukovatelné výsledky. Avšak pouze lidé dobře znalí metody využití soupravyAlpha-cat dokáží z testu získat semikvantitativní výsledky, a to s použitím kanabinoidních měřítek Alpha-cat. Pro přesnou kvantifikaci kanabinoidů i dalších významných sekundárních aktivních látek přítomných v konopí je třeba provést plynovou či kapalinovou chromatografickou analýzu.

Fundación CANNA

 GC-FID - TLC Alpha-cat
Slepý test GC-FID – TLC Alpha-cat

Je třeba zmínit, že závěr naznačuje, že tyto testy prováděly osoby, které nebyly v testování pomocí TLC vyškoleny, což může vést k vyšší odchylce ve výsledcích testů. Pokud tedy metodu TLC Alpha-cat chcete využívat pro profesionální účely, doporučujeme vám či vašemu týmu absolvovat naše speciální školení.

METODA ANALÝZY VYVINUTÁ NA ZÁKLADĚ LÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU

„Kvalitativní a kvantitativní denzitometrická metoda analýzy kanabinoidů v Cannabis sativa L.“

Konopí a léčiva na konopné bázi jsou v současnosti vážně zkoumána pro možné využití v běžné medicíně, což si žádá nové, cenově dostupné a velkoobjemové analytické metody kontroly kvality.

Cíl:

Cílem studie bylo vyvinout a ověřit, podle směrnic organizace ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use), jednoduchou a rychlou metodu HPTLC pro kvantifikaci delta-9-tetrahydrokanabinolu (delta-9-THC) a pro kvalitativní analýzu jiných hlavních neutrálních kanabinoidů přítomných v rostlinách konopí.

Metodologie:

Metoda byla vyvinuta a ověřena s využitím referenčních standardů čistých kanabinoidů a dvou kultivarů léčebného konopí. Přesnost byla určena srovnáním výsledků získaných metodou HTPLC s výsledky získanými ověřenou metodou HPLC.

Výsledky:

Delta-9-THC vytváří lineární kalibrační křivky v rozsahu 50–500 ng při 206 nm s lineární regresí, kdy y = 11,858x + 125,99 a r(2) = 0,9968.

Závěr:

Výsledky demonstrují, že metoda HPTLC představuje reprodukovatelný a přesný způsob kvantifikace delta-9-THC a CBD v produktech z konopí. Tato metoda je vhodná pro kvalitativní ověřování a kvantitativní odhad hlavních neutrálních kanabinoidů obsažených v kultivarech konopí.

Publikace je dostupná na stránkách Unbound Medical

Případně odkaz přímo na studii: Justin T. Fischedick, Ronald Glas, Arno Hazekamp, Rob Verpoorte.

Každodenní zkušenosti s Alpha-cat

alpha CAT Every day experience

Každým dnem se učíme od našich zákazníků a díky velkému množství zpětné vazby můžeme své produkty dále zdokonalovat. Proto jsme našim zákazníkům neustále k dispozici, co se týče pomoci a rad na info@alpha-cat.org. Neváhejte se na nás obrátit.

Tato metoda nalezne využití v mnoha oblastech: lékařství (léčebné konopí), průmysl (technické konopí) i rekreace (legální konopí pro rekreační účely).

Přečtěte si svědectví lidí, kteří naše testovací soupravy používají.

 

Proč používat právě metodu TLC?

  • Pro identifikaci vzorků i rostlin konopí vznikla celá řada doporučených metod: chromatografie na tenké vrstvě (TLC), laminární chromatografie při optimálním výkonu (OPLC), vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), plynová chromatografie (GC) s hmotnostní spektrometrií (MS), kapilární elektrochromatologie, časově rozlišená fluoroimunologická metoda, imunoesej a další… Většina těchto postupů však vyžaduje objemné a drahé vybavení a také mnoho času (Galand et al, 2004).
  • Při výrobě je povinné zajistit sledovatelnost. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vyžaduje, aby farmaceutické a potravinářské společnosti a firmy vyrábějící výživové doplňky netestovaly syrové konopí a neuváděli informace o dávkování kanabinoidů konopných produktů, kvůli čemuž pacienti nevědí, co inhalují či konzumují. (Steve Kilts, 2012).
  • Byly použity metody semikvantifikace denzitometrií s analýzou TLC (Fischedick et al, 2009).
  • TLC je vhodná metoda v případě, že je cílem otestovat velké množství vzorků v krátkém čase současně a výsledky je třeba vizualizovat. Na rozdíl od porovnání dvou vzorků kvůli zjištění, zda jde o stejnou látku, kdy je kvantitativní analýza zcela nezbytná, je zjišťování původu kvalitativní, jelikož zkoumaný vzorek a referenční vzorky jsou odlišné. Není tedy příliš důvod používat účinnější techniky, jako je HPLC, jelikož získané kvantitativní údaje pravděpodobně výsledný obraz zkreslí (Baker et al, 1980).