Zásady ochrany osobních údajů: Osobní údaje a cookies

Účelem této směrnice o ochraně údajů (dále jen „Směrnice“) je zopakovat normy ochrany soukromí, které dodržujeme ve světle nových právních předpisů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, běžněji známé jako GDPR, a související právní dokumenty.

Přečtení této směrnice vám například pomůže pochopit, jaké informace o vás naše společnost Canebe sro, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 084 28 875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. C 318895 (dále jen „Správce“), shromažďuje, jak je používá, s kým je může sdílet, nebo jak můžete používat svá práva týkající se ochrany údajů.

Chceme, abyste si byli jisti, že vaše informace jsou u nás v bezpečí, a abyste pochopili, jak je používáme, abychom vám nabídli lepší uživatelský a nákupní zážitek.

 1. Registrace uživatele

Když se zaregistrujete, sdílíte se Správcem e-mail jako osobní informaci a sdílíte uživatelské jméno a heslo, které jste si vybrali. Váš e-mail je zpracováván jako vaše osobní data pouze v naší interní databázi za účelem správy vašeho uživatelského účtu. Tuto správu provádí také externí subjekt – správce našeho webu. Data jsou proto přenášena do této externí entity. Ale nemusíte se o nic starat. Zajistili jsme, aby tento externí subjekt dodržoval všechny právní normy týkající se vašich osobních údajů a nemohl je zneužít.

Pokud se do našeho systému zaregistrujete výhradně za účelem využívání našich služeb, nepotřebujeme váš výslovný souhlas ke zpracování vašich osobních údajů. Toto zpracování vašeho e-mailu je nezbytnou součástí správy vašeho profilu. Pokud se v budoucnu rozhodnete nevyužívat naše služby a odstranit profil na našem webu, jsme povinni tyto informace smazat ze všech našich databází.

 1. Zpravodaj

Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, sdílíte s námi svůj e-mail jako osobní údaj. Váš e-mail je dále zpracováván jako vaše osobní informace za účelem odeslání naší komerční komunikace. Tato komerční komunikace bude vždy souviset s obsahem našeho e-shopu www.alpha-cat.org. Mohou to být speciální nabídky z naší komerční komunikace a z našich produktů souvisejících s Alpha-cat, které prodáváme, nebo jiná související komerční komunikace. Váš e-mail lze použít k zaslání nabídky naší marketingové soutěže nebo průzkumu, který provádíme. Nikdy to však nebude komunikace, která nesouvisí s obsahem našich webových stránek.

Informujeme vás, že správa zpravodaje je provozována prostřednictvím externí marketingové aplikace. To znamená, že váš e-mail je předán této externí entitě. Ale nebojte se o své osobní údaje. Jak bylo uvedeno výše, ujistili jsme se, že náš smluvní partner bude při nakládání s e-mailem dodržovat všechny právní normy, aby nemohl nic zneužít.

Váš e-mail zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu s přijímáním takové komunikace. Pokud si přejete tento souhlas v budoucnu odvolat, bude v e-mailu obsahujícím toto upozornění uveden odkaz na odvolání souhlasu v záhlaví. Souhlas lze také kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu contact@alpha-cat.org. Pokud svůj souhlas odvoláte, odstraníme vás ze všech našich databází a přestaneme vám zasílat jakoukoli komerční komunikaci. Pokud si v budoucnu změníte názor, můžete se jednoduše přihlásit k odběru našeho zpravodaje.

 1. Marketing a soutěže

Čas od času pořádáme marketingové soutěže o zajímavé ceny. Pokud se rozhodnete zúčastnit se naší soutěže, potřebujeme vaše křestní jméno a příjmení (včetně fiktivní přezdívky), váš věk, abychom mohli ověřit, zda máte nárok na účast v této soutěži, a váš e-mail, abychom vás mohli kontaktovat při případné výhře v soutěži.

Pokud se stanete vítězem, budeme vás kontaktovat, abyste nám poskytli kontaktní informace a abychom vám mohli zaslat výhry. Při zasílání výher jsou samozřejmě vaše osobní údaje převedeny na dopravce. I v tomto případě jsme zajistili dodržování zákonných norem ochrany osobních údajů a prevenci jejich zneužití.

Při vyplňování soutěžního formuláře máte vždy příležitost dát nám svolení k přijímání komerčních sdělení, které jsou podrobněji popsány v předchozí části „Zpravodaj“. Tam se můžete dále dozvědět, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány.

 1. Soubory cookie a podobné a technologie

Při procházení našich webových stránek používáme technologii, abychom vám usnadnili navigaci. Jedná se hlavně o tzv. cookies – krátké textové soubory, které server umístí do počítače při načtení webové stránky. Technicky se jedná o řadu kódů, které váš prohlížeč shromažďuje a poté odešle informace o vašem chování zpět na náš server. Cookies nejsou přímo spojeny s vaším jménem nebo e-mailovou adresou, ale často obsahují vaše přihlašovací údaje.

Na našem webu používáme především cookies za účelem přenosu komunikace nebo, je-li to nutné, poskytování služeb, které vy jako uživatel našich webových stránek nebo zákazník našeho e-shopu konkrétně požadujete. V tomto případě příslušná legislativa nevyžaduje váš souhlas s používáním cookies.

Shromažďujeme také soubory cookie, které se používají k měření statistik stránek (prostřednictvím Google Analytics) a k identifikaci v reklamní síti Google Inc. a přesměrování reklamy (prostřednictvím Google Adwords). Obě tyto aplikace jsou provozovány společností Google Inc, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů dostupných na adrese: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/#nosharing .

Soubory cookie pro sledování provozu webových stránek jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Soubory cookie pro cílení reklam jsou zpracovávány s vaším souhlasem. Shromažďování informací o vašem chování na webu je umožněno vaší iniciativou – vyjádřeno jako aktivní zaškrtnutím políčka “Souhlasím”, které následuje upozornění v dolní části webu, ve znění: “Provozovatel webu, společnost Canebe s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, ID: 084 28 875, jako správce zpracování osobních údajů na tomto webu – cookies má současně účinek na fungování webu a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu i na cílení reklam.“ Souhlas se shromažďováním cookies pro marketingové účely lze kdykoli odvolat změnou nastavení příslušného internetového prohlížeče. Web lze samozřejmě také použít v režimu, který neumožňuje shromažďování údajů o vašem chování na našem webu.

 1. Objednávka v e-shopu

Při nákupu v našem obchodě Alpha-cat zpracováváme následující zadané údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, vaše fakturační údaje (včetně vašeho identifikačního čísla a čísla DPH, pokud je máte) a vaše údaje pro korespondenci, pokud nejsou totožné s fakturačními údaji. Vaše osobní údaje dále zpracováváme v naší interní databázi, abychom splnili naše smluvní závazky – zejména odeslání objednaného zboží.

V souvislosti s nákupem v našem e-shopu existuje několik případů přenosu vašich osobních údajů jinému subjektu:

 1. Naše webové stránky jsou spravovány externí společností. Má přístup k tomuto obsahu jako součást správy našich webových stránek.
 2. Vaše osobní údaje jsou předány externímu účetnímu, aby splnil naše zákonné povinnosti.
 3. Předání vašich osobních údajů dopravci (alternativně si můžete vyzvednout svoji objednávku u svých dveří od naší přepravní společnosti).
 4. Předání vašich osobních údajů vybranému poskytovateli platebních služeb.

Ale nemusíte se o nic starat. Zajistili jsme, aby všechny tyto externí subjekty dodržovaly všechny právní normy týkající se vašich osobních údajů a aby vaše osobní údaje nemohly být zneužity.

Pokud jste v našem e-shopu zadali objednávku, můžeme vám bez vašeho výslovného souhlasu zaslat další nabídku našeho zboží nebo služeb. Pokud vás tato nabídka nezajímá, bude každý e-mail obsahující toto oznámení obsahovat v záhlaví odkaz na odhlášení z naší nabídky.

 1. Jak chráníme osobní údaje

Při shromažďování a ukládání vašich osobních údajů vymáháme fyzickou, elektronickou a procesní bezpečnost. Aby vaše osobní informace byly v bezpečí:

 1. Používáme zabezpečení počítače, jako jsou hesla a brána firewall.
 2. Vynucujeme řízení fyzického přístupu do našich budov a souborů.
 3. Přístup k vašim osobním údajům poskytujeme pouze zaměstnancům, kteří je potřebují k plnění svých pracovních povinností.
 4. Během přenosu vašich dat při nákupu v našem e-shopu Alpha-cat chráníme bezpečnost vašich informací jejich šifrováním pomocí SSL (Secure Sockets Layer).
 5. V případech, kdy jsou vaše osobní údaje předávány jinému zpracovateli (jako je správce naší webové stránky), jsme zajistili, že každý další zpracovatel splňuje všechny zákonné normy týkající se vašich osobních údajů a že vaše osobní data nemohou být zneužita.
 1. Jak dlouho používáme osobní údaje

Vaše osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je to nutné. Účel, pro který byly tyto údaje shromážděny, musí být vždy zohledněn. Pokud již zákonný důvod pro jejich uchování již uplynul, jsme povinni vymazat vaše osobní údaje ze všech našich databází. Jedná se zejména o odvolání vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že smazání vašich osobních údajů z jedné z našich databází může někdy bránit splnění zákonných povinností – například registrace fakturačních údajů zákazníků e-shopu.

 1. Další zákon o ochraně osobních údajů

Pokud se chcete dozvědět více o svých právech na soukromí, doporučujeme navštívit webovou stránku https://www.gdpr.cz nebo přímo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Jak nás kontaktovat

Máte právo podívat se na své osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy. Pokud máte zájem o přístup k vašim osobním údajům nebo máte další dotazy nebo připomínky k tomu, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese: contact@alpha-cat.org nebo nám napište na naši registrovanou adresu.