Vyhodnocení testu kanabinoidů: koncentrovaný nebo naředěný vzorek

VYHODNOCENÍ VZORKU

Ať už má váš vzorek nízké či vysoké procento kanabinoidů, můžete si pomocí multiplikačního faktoru otestovat jak vzorky například z technického konopí s nízkým obsahem THC, tak třeba i extrakty s vysokým obsahem tohoto kanabinoidu. Stačí aplikovat následující prosté pravidlo, založené na váze vzorku:

Multiplikační faktor = (100 mg x 2µl) / hmotnost vzorku (mg) X extrakční kapalina (µl)

Diluted Sample
ALPHA–CAT umožňuje testovat koncentrované i naředěné vzorky

Koncentrované vzorky (vysoká koncentrace kanabinoidů)

V případě vysoce koncentrovaných vzorků, kde očekáváte například 40–100 % CBD, vezmete 40 mg vzorků s 1µl extrakční kapaliny spolu s vhodnou kapilární trubicí, takže:
Multiplikační faktor = (100 mg x 2ul) /40 (mg) X 1 (µl) = 5
Pokud pak bodová kalibrace testovací stupnice ukazuje 13 % CBD, vynásobíte toto číslo 5x, takže váš vzorek obsahuje 65 % CBD.

Naředěné vzorky (nízká koncentrace kanabinoidů)

V případě vzorků s nízkou koncentrací, kde očekáváte například 0,1–5 % THC, vezmete 200 mg vzorků s 8 µl extrakční kapaliny spolu s vhodnou kapilární trubicí, takže:
Multiplikační faktor = (100 mg x 2ul) / 200 (mg) X 8 (µl) = 0,125
Pokud pak bodová kalibrace testovací stupnice ukazuje 5 % THC , vynásobíte toto číslo 0,125x, takže váš vzorek obsahuje 0,6 % THC.

Viz další příklady v tabulce níže:

Testování potence kanabinoidních vzorků od 1 do 40 % (květy, hašiš, jiné…) Testování potence (4 vzorkové produkty /testovací podložka)

Pruh 1 Pruh 2 Pruh 3 Pruh 4
Velikost vzorku 100mg 100mg 100mg 100mg
Roztok vzorku 1*µl 1*µl 1*µl 1*µl
Pruh otisku Nahřátý Nahřátý Nahřátý Nahřátý
Multiplikační faktor 2 2 2 2
Analýza Od 1 to 40% CBD, CBN, THC, THCV, CBG, CBC

Testování chemotypu pro primární a sekundární kanabinoid (CBN, THCV, CBG, CBC) u vzorků s méně než 40 % THC / CBD + kyselá forma (1 vzorkový produkt/testovací podložka)

Pruh 1 Pruh 2 Pruh 3
Velikost vzorku 100mg 100mg 100mg
Roztok vzorku 2*µl 1*µl 2*µl
Pruh otisku Nahřátý Nahřátý Nezahřátý
Multiplikační faktor 1 2 1
Analýza Od 1 to 20% CBD, CBN, THC, THCV, CBG, CBC Od 20 to 100% CBD, CBN, THC, THCV, CBG, CBC Lane 1 – Lane 3 = Acid Form (THCA,CBDA…)

Jak měřit kyselou formu kanabinoidu?

Příklad: pokud získáte 16 % THC (PRUH 1) a 5 % THC (PRUH 3), pak 16 % – 5 % = 11 % THCA ve vzorku.

Testování chemotypu pro primární (THC, CBD) a sekundární kanabinoid (CBN, THCV, CBG, CBC) u vzorků s více než 40 % (koncentráty, ice-o-lator…) Testování potence + kyselá forma (1 vzorkový produkt/testovací podložka)

Pruh 1 Pruh 2 Pruh 3
Velikost vzorku 40mg 40mg 40mg
Roztok vzorku 2*µl 1*µl 2*µl
Pruh otisku Zahřátý Zahřátý Nezahřátý
Multiplikační faktor 2,5 5 2,5
Analýza Od 1 to 20% CBD, CBN, THC, THCV, CBG, CBC Od 20 to 100% CBD, CBN, THC, THCV, CBG, CBC Lane 1 – Lane 3 = Acid Od (THCA,CBDA…)

Jak měřit kyselou formu kanabinoidu?

Příklad: pokud získáte 66 % THC (PRUH 1) a 15 % THC (PRUH 3), pak 66 % – 15 % = 51 % THCA ve vzorku.

Koncentrovaný vzorek: Pro dosažení přesných výsledků je třeba použít vysoce přesnou váhu s minimální hmotností vzorku 1 mg (0,001 g).
Jinak nelze zaručit přesnost výsledných hodnot.

Testování chemotypu u vzorků kanabinoidů s méně než 1 % THC (technické konopí) Testování potence + kyselá forma (1 vzorkový produkt/testovací podložka)

Pruh 1 Pruh 2 Pruh 3
Velikost vzorku 200mg 200mg 200mg
Roztok vzorku 2*µl 8*µl 2*µl
Pruh otisku Zahřátý Zahřátý Nezahřátý
Multiplikační faktor 0.5 0.125 0.5
Analýza Od 1 to 20% CBD, CBN, THC, THCV, CBG, CBC Od 0 to 1% CBD, CBN, THC, THCV, CBG, CBC Lane 1 – Lane 3 = Acid Od (THCA,CBDA…)

Jak měřit kyselou formu kanabinoidu?

Příklad: pokud získáte 1 % THC (PRUH 1) a 0,5 % THC (PRUH 3), pak 1 % – 0,5 % = 0,5 % THCA ve vzorku.